Traume

 

Et traume kan opstå, når en person oplever en eller flere begivenheder, der overskrider deres evne til umiddelbart at håndtere eller forstå situationen. Det kan være enkeltstående hændelser, såsom en ulykke, eller vedvarende over tid, som ved psykisk vold eller vedvarende konfliktsituationer. Traumet sidder ikke i selve begivenheden, men i vores efterfølgende reaktion på det der skete. Det betyder også, at hvad der hos en person kan føre til traumereaktioner, ikke nødvendigvis gør det hos en anden. De reaktioner vi kan have efterfølgende ovenpå en overvældende begivenhed, minder om de hos en stressede person – de er nemlig et tegn på en overbelastning i vores nervesystem. Efter en overvældende begivenhed bliver vores nervesystem ekstra opmærksom, det er i alarmberedskab, i et forsøg på at passe på os. Har du ex. oplevet at få en hjernerystelse ved at få noget i hovedet mens du gik udenfor, vil dit nervesystem være ekstra på vagt hver gang du bevæger dig udenfor og hjernen og kroppen vil reagere ved at tro at der er fare på færre – også selv om der ikke er det. Det kan også være du har oplevet at være i et biluheld og at din krop efterfølgende reagerer med hjertebanken, ubehag og måske angst, hver gang du sætter dig ind i bilen. Dette er helt normalt og de fleste mennesker mærker at deres alarmberedskab over tid lægger sig igen. Det sker dog at vi oplever at "sidde fast" i et konstant alarmberedskab og så kan det være du har brug for hjælp til at få ro på nervesystemet og kroppen igen.

 

Ved traumer kan vi oplever reaktioner så som:

  • Søvnforstyrrelser
  • hjertebanken
  • fysiske smerter uden tilsyneladende årsag
  • konstant spændthed eller værren på vagt
  • Undgåelse af steder, personer eller aktiviteter, der minder om traumet
  • flashbacks eller mareridt om begivenheden