Respons Baseret Tilgang

 

Livets udfordringer, særligt de som knytter sig til vold eller traumer, kan medføre komplekse reaktioner. Respons Baseret Tilgang (RBP) er en terapeutisk metode, der søger at forstå disse reaktioner, med et fokus på individets handlinger i situationer med vold og traumer.

 

RBP anerkender den voldsudsattes modstand og handlekraft. Det kan være i form af små handlinger (vi bliver måske ekstra på arbejde for at undgå at skulle hjem), beslutninger (vi beslutter måske at skrive ting ned om volden for senere at kunne bruge det som dokumentation) eller mentale processer (Vi tænker måske "STOP" inde i hovedet mens volden foregår). Hver af disse reaktioner på volden, betragtes som et tegn på modstand, uanset hvordan det kan opfattes udefra.

 

Begrebet modstand, kan også betyde, at ’ikke reagere’ som voldsudsat. Dette anerkendes, som en lige så legitim handlemåde for at beskytte sig selv mod yderligere vold, som andre. Det kan f.eks. være, at vi går i ”frys”, i et forsøg på at minimere volden. Det kan også være at vi forsvinder væk i vores tanker, for at nægte, at deltage aktivt i tvungne handlinger. Uanset hvordan modstanden ser ud, vil den altid have til formål, at beskytte os selv og vores værdighed. Når den voldsudsatte, bliver opmærksom på sin egen modstand, giver det værdigheden tilbage og det bliver lettere at lægge skam, skyld og ansvar for volden fra sig.

En central del af RBP er at placere ansvaret for volden, hvor det hører hjemme: hos den person, der begik volden. Samtidig anerkender metoden, den voldsudsattes beslutninger og handlinger, som rationelle baseret på den givne situation. Det kan f.eks. være lettere, at råbe om hjælp, hvis vi ved, at vi har nogen omkring som vil kunne hjælpe, end hvis vi er isoleret fra andre. Det er derfor vigtigt, at være nysgerrig på konteksten for volden, for bedre at kunne forstå, hvorfor den voldsudsatte handlede som personen gjorde.

Samfundets reaktioner på den voldsudsattes fortællinger, spiller ligeledes en stor rolle. Ofte stilles der spørgsmål, der kan forstærke følelser af skyld og skam hos den voldsudsatte: ”Hvorfor gik du ikke?”, eller ”Hvorfor har du ikke fortalt det?”. Frygten for samfundets reaktion, kan dermed påvirke den voldsudsattes valg, om at blive i et forhold, eller at holde volden hemmelig.

 

I min anvendelse af RBP arbejder jeg på at give den voldsudsatte deres følelse af værdighed og styrke tilbage, gennem en nysgerrighed på den voldsudsattes historie. Jeg ved, at vores handlinger kan være motiveret af forskellige årsager, selvom det måske ikke altid er åbenlyst for andre end den voldsudsatte. Jeg har en tiltro til, at alle mennesker er kompetente og handlekraftige i deres eget liv. De valg vi træffer og måder vi handler på, udspringer altid fra et ønske om at ville beskytte os selv på bedst mulig vis.

 

Hvis du vil læse mere om metoden kan du klikke her (in english)