De forskellige former for vold

Der findes en række forskellige former for vold. Nogle kan optræde alene, mens andre knytter sig til hinanden.

 • Psykisk vold
 • Fysisk vold
 • Materiel vold
 • Økonomisk vold
 • Seksualiseret vold og overgreb
 • Digitaliseret vold
 • Stalking

 

Psykisk vold

Psykisk vold er den meste udbredte form for vold herhjemme. Der er ikke nogen facitliste, når det kommer til psykisk vold. Nogle oplever, at den psykiske vold står alene, mens andre oplever, at den psykiske vold blander sig med for eksempel seksualiseret eller fysisk vold. Det er derfor helt normalt at være i tvivl om, hvad du præcist oplever. Der er dog nogle kendetegn, det er ofte i forhold til den adfærd og de handlinger, som du kan blive udsat for.

Du kan for eksempel opleve, at du bliver isoleret fra dine venner og familie – eller at du direkte bliver indespærret uden mulighed for at flygte. Du kan også opleve, at du bliver truet. En trussel kan være, at du ikke får lov til at se dine børn, eller at personen vil skade sig selv, hvis du forlader ham eller hende.

Det kan også ske, at du gentagende gange bliver nedgjort og ydmyget ved at blive kaldt øgenavne. Eller at du konstant bliver kritiseret, ignoreret eller beskyldt for usande påstande såsom, at du er utro eller psykisk ustabil. Gaslighting er ligeledes et kontrolgreb: at offeret bliver fortalt at denne er skør og derved kommer til at tvivle på egen mavefornemmelse og intuition. Psykisk vold kan også være at overvære vold mod en anden; mod ens børn eller andre. Det der karakteriserer psykisk vold er, at den foregår systematisk og gentagent. Det handler ikke om en enkelt forseelse eller episode, volden ligger i gentagelsen og nedbrydningen. Volden er bevidst og udøveren søger at kontrollere og styre offeret.

 

Tegn på psykisk vold:

Det kan være tegn på psykisk vold, hvis din partner:

 • Er jaloux eller besidderisk
 • Kontrollerer eller manipulerer dig.
 • Vil bestemme, hvad du har på, hvad du spiser, eller hvem du ser.
 • Tjekker din mobil eller profiler på nettet.
 • Forsøger at begrænse din kontakt til familie eller venner.
 • Insisterer på altid at vide, hvor du er.
 • Kalder dig øgenavne eller nedgør dig foran andre.
 • Truer med at ødelægge dine ting.
 • Ringer tit eller skriver mange beskeder og bliver sur, hvis du ikke svarer med det samme.
 • Vil have sex med dig, selvom du ikke har lyst.
 • Får dig til at føle dig utilstrækkelig.
 • Bander eller råber af dig.
 • Nægter dig viden eller adgang til økonomiske ressourcer – også selvom du beder om det.

 

Det kan også være tegn på psykisk vold, hvis du:

 • Skal tage særlig hensyn, så han/hun ikke pludselig får et raserianfald eller bliver kold.
 • Har en opfattelse af, at du er blevet svagere – at du engang var stærkere, end du er nu.
 • Isolerer dig fra familie eller venner, fordi du synes, det er lettere.
 • Føler dig forvirret, ked af det og har svært ved at se klart, når du tænker på dit forhold.
 • Gør ting, som du egentlig ikke har lyst til eller føler er rigtigt for at gøre din kæreste tilfreds.

 

Fysisk vold

Den fysiske vold kan bl.a. være slag, spark, skub, at blive spyttet på, kvælningsforsøg, knivstik, at blive nægtet toiletbesøg, søvn, mad og drikke. Volden har til hensigt at skade den anden fysisk og psykisk. Det er vigtigt at huske, at fysisk vold ikke kun giver skader på kroppen. Volden kan også gøre det svært for dig psykisk. Hvis du er udsat for fysisk vold, kan du derfor opleve frygt, stress og en nedbrydning af dit selvværd. Fysisk vold forekommer aldrig uden psykisk vold.

 

Materiel vold

Materiel vold er ikke rettet mod dig som person, men i stedet mod dine private ejendele. Det kan eks. være at din partner eller en anden ødelægger ting, som har stor betydning og værdi for dig. At personen river i og ødelægger dit tøj eller smider dine ejendele ud fordi, I går fra hinanden, eller at du bliver nægtet adgang til dine personlige ejendele.

Når en person udøver materiel vold, er hensigten tit at krænke eller skræmme dig. Personen kan også bruge materiel vold til at få dig til at gøre ting, som du ikke har lyst til, for ellers vil dine ejendele blive ødelagt.

 

Økonomisk vold

Økonomisk vold er en form for vold, hvor du bliver frataget retten til at styre din egen økonomi. Det kan være du bliver nægtet adgang til din egen konto, du bliver frataget din løn og må bede om lommepenge fra din partner eller bliver tvunget/truet til at optage lån og få stor gæld.

 

Seksualiseret vold og overgreb

Seksualiseret vold kan manifestere sig i mange former, såsom tvungen sex, at blive udnyttet seksuelt under påvirkning, uønsket fysisk kontakt, eller blive tvunget til at dele intime billeder. Mange gange sker disse overgreb ikke mellem fremmede, men mellem personer, der kender hinanden - det kan være nuværende eller tidligere partnere, venner, bekendte eller familiemedlemmer.

En stor del af de voldtægter og seksuelle overgreb der sker, bliver begået af en person, som offeret allerede har en relation til. Disse overgreb sker oftest i hjemmet.

Ved siden af de direkte fysiske overgreb kan seksualiseret vold også manifestere sig gennem ord eller handlinger, der nedværdiger eller objektiverer offeret. Uanset formen er den underliggende intention ofte at dominere, kontrollere og ydmyge offeret.

 

Digitaliseret vold

Digital overgreb omhandler spredning af intime billeder eller klip på nettet uden samtykke. Det kan også dække over chikane gennem deling af private oplysninger, som fører til krænkende adfærd på sociale medier eller via telefon. Overvågning af personlige digitale platforme som SoMe, email, og telefon samt online trusler er også en del af denne definition.

 

Stalking:

Stalking er en form for psykisk vold, som flere kvinder og mænd er udsat for i dag. At blive stalket betyder, at du gentagende gange blive udsat for hændelser, som krænker eller forstyrrer dig og dit liv. Det kan være alt fra at føle sig konstant overvåget, til at modtage utallige sms'er og opkald, eller at være udsat for chikane, hærværk og spredning af rygter om en. Selvom disse hændelser enkeltvis kan synes uskadelige, er det den vedvarende karakter af dem, der kan skabe en dyb følelse af frygt og utryghed. En stalking-situation kan vare alt fra få uger til flere år.